• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • ikona resetu interlinii
 • ikona większej interlinii+
 • Kontrast:
 • ikona włączania kontrastu
 • ikona wyłączania kontrastu
 • Mapa strony:
 • ikona mapa strony

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 217 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkole nr 217 w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów),
 • część opublikowanych infografik nie posiada opisu alternatywnego lub opisy skonstruowane są niepoprawnie,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, nie są one jednak wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • dostępne są linki, których tytuł jest taki sam jak treść linku, brak wyróżnienia wizualnego linków na części stron, występują puste linki,
 • część pól w formularzach nie jest poprawnie, jednoznacznie zaetykietowana,
 • w serwisie występują tabele prezentujące dane bez tytułów i podsumowań,
 • niektóre tabele prezentujące dane nie mają poprawnie zdefiniowanych nagłówków połączonych z danymi,
 •  nagłówki na części stron nie są przypisane do odpowiednich elementów i w odpowiedniej kolejności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Święcicka
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 22 619 41 69

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Marta Święcicka
 • Adres: ul. Karola Szymanowskiego 4A , Warszawa 03-477
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 22 619 41 69

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu:

Przedszkole zlokalizowane na parterze w wielorodzinnym, 3 piętrowym budynku mieszkalnym. Budynek usytuowany w głębi osiedla, nie ma bezpośredniego dostępu do ulicy.  Dojście pieszo  od ul. B. Brechta, ul. Harnasie, ul. Szymanowskiego, ul. Namysłowskiej, ul. Dąbrowszczaków Chodniki dla pieszych nie mają wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na trasie drogi przejścia dla pieszych  znajdują się podjazdy dla wózków i osób niepełnosprawnych o szer. 150 cm.

Najbliższa stacja PKP - Dworzec Wileński w odległości ok. 800 m. Dojście na perony możliwe za pomocą schodów stałych, schodów  oraz pochylniami dla wózków i osób niepełnosprawnych.
Najbliższa Stacja Metra -„Dworzec Wileński” (ul. Solidarności 3), odległość ok. 800 m. Zejście za pomocą schodów lub windą na poziom -1; droga przejściem podziemnym, dojście na  peron stacji schodami, schodami ruchomymi lub windą. Kierunek odjazdów ul. Trocka i ul. Księcia Janusza.
Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się przy skrzyżowaniu ulic Plac Hallera, i Dąbrowszczaków.
◦ Przystanek: Plac Hallera 08 (d. Dąbrowszczaków) znajduje się w odległości 200 m. Dojście do przystanku oznaczonym przejściem dla pieszych. Brak sygnalizacji świetlnej.

Odjazd autobusu  linii: 135 → PKP Olszynka Grochowska; 162→  EC Siekierki; 166 → Osiedle Kabaty/Kabaty Stop; 170 → Elsnerów; 212 → Os. Targówek; 338 → Utrata; 

◦ Przystanek: Plac Hallera 07 (d. Dąbrowszczaków) znajduje się w odległości 250 m. Dojście do przystanku oznaczonym przejściem dla pieszych. Brak sygnalizacji świetlnej.

Odjazd autobusu  linii: 135, 162, 166, 212, 388 → Plac Hallera; 170 → Rondo Starzyńskiego; 

Najbliższy przystanek tramwajowy znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej i Plac Hallera, w odległości ok. 500 m. Dojście do przystanku oznaczonym przejściem dla pieszych. Posiada sygnalizacją świetlną. Brak sygnalizacji dźwiękowej.
◦ Przystanek: Plac Hallera 04

Odjazd tramwaju  linii: 6 → Metro Młociny; 20 → Żerań FSO; 28 → Piaski

◦ Przystanek: Plac Hallera 03

Odjazdy tramwaju  linii: 6 → Metro Młociny; 20 → Żerań FSO; 28 → Piaski

Przystanek tramwajowy na ul. 11 Listopada, w odległości ok. 500 m. Dojścia do przystanków oznaczonym przejściem dla pieszych. Posiadają sygnalizację świetlną. Brak sygnalizacji dźwiękowej.
◦ Przystanek: Inżynierska 03

Odjazd tramwaju  linii: 3 → Gocławek; 4 → Wyścigi; 23 → Nowe Bemowo; 25 → Banacha

◦ Przystanek: Inżynierska 04

Odjazd tramwaju  linii: 3 → Annopol; 4 → Żerań Wschodni, ; 23 → Czynszowa; 25 → Annopol

Najbliższe miejsce parkingowe / oznaczenia miejsc dla osób niepełnosprawnych:  Bezpłatne miejsca parkingowe w rejonie budynku mało dostępne. Brak oznakowanych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Wyznaczona strefa parkowania płatnego w godz. 8-20 przy/ na chodniku wzdłuż jezdni ul. Szymanowskiego.
Najbliższy postój taksówek: znajduje się w odległości 350 m. ul. Dąbrowszczaków; 250 m. ul. Plac Hallera 
Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku:

Wejście główne zadaszone, w sąsiedztwie 4 klatek schodowych dla mieszkańców znajduje się centralnie pośrodku budynku. Bezpośrednie dojście do budynku chodnikiem ułożonym z  kostki.  Do wejścia prowadzą 4 stopnie schodów; wys. stopnia 20 cm.; szer. stopnia 30 cm. Schody zaopatrzone są  w balustrady, pochwyty oddalone od ściany umieszczone na wys. 92 cm.   Na prawo znajduje się niezadaszona  pochylnia, nachylenie 15 stopni. Szerokość biegu pochylni 120 cm., długość pojedynczego odcinka 350 cm., szer. spocznika 165 cm., długość spocznika 255 cm. umieszczone poręcze na wysokości 76 cm., wyższa poręcz 92 cm., średnica części chwytnej 5 cm., oddalenie od ściany 7 cm. Brak oznaczenia fakturowego lub kolorystycznego spoczników. Drzwi wejściowe szer. 92 cm., wys. progu wejściowego 2 cm. Po lewej stronie drzwi na ścianie umieszczony dzwonek. Brak możliwości manewrowania wózkiem o wymiarach 150x150. Na elewacji budynku po prawej stronie drzwi zamieszczona tablica z widocznym numerem i adresem przedszkola. Przestronny, szeroki  hol wejściowy, bez oznakowania dotykowego na posadzce. Brak pętli indukcyjnej systemu wspomagającego osoby słabosłyszące, korzystające z aparatów słuchowych. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich. Po bokach przy ścianie znajdują się kolumny. Brak tłumacza  PJM. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania, czy informacji w języku migowym lub angielskim. Brak rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób dotykowy lub głosowy. Brak ogólnodostępnej toalety dla osób z niepełnosprawnością. Po lewej stronie holu pokój przeznaczony dla  kierownika gospodarczego i sekretarki.  Z centralnej części holu po jego  prawej i po lewej stronie prowadzi  korytarz stanowiący drogę dojścia do szatni i sal zajęć dla dzieci, sali gimnastycznej łazienek dziecięcych, łazienek dla personelu i pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych na zmywalnie. Część budynku po lewej stronie korytarza przeznaczona dla dzieci młodszych. Część budynku po prawej stronie korytarza przeznaczona dla dzieci starszych. Dostęp do gabinetu dyrektora przedszkola z korytarza w  części  na prawo oznaczony cyfrą  z numerem 7.  Dostęp do gabinetu logopedy/ psychologa  korytarzem na lewo z holu oznaczone numerem. Wewnątrz budynku brak obecności schodów użytkowanych przez dzieci, rodziców i innych klientów placówki. Brak windy. Wszystkie sale zajęć, gabinety, łazienki i inne pomieszczenia dla dzieci i interesantów znajdują się na poziomie tej samej kondygnacji. Wejścia do pomieszczeń  oznakowane są cyframi. Dodatkowo zamocowane na ścianie obok  drzwi wejścia do sal oraz na drzwiach czytelne, kolorowe tabliczki obrazków stanowiących symbol dla nazwy grupy dzieci. Analogicznie symbole obrazkowe nazwy grupy zamontowane są na ścianie przed wejściem do szatni dla dzieci. W przedszkolu są 4 sale zajęć dla dzieci, 2 szatnie i  2 łazienki przeznaczone oddzielnie dla młodszych i dla dzieci starszych wraz  z przylegającą  częścią toalet,  1 pomieszczenie sali gimnastycznej, 2 zmywalnie naczyń, 2 łazienki i szatnia dla personelu. Pomieszczenia kuchni, obieralni ziemniaków, magazyny żywieniowe, gospodarcze, szatnia dla pracowników kuchni i pomieszczenie techniczne dla konserwatora usytuowane są w części stanowiącej piwnicę budynku, na poziomie -1. Z korytarza części po lewej stronie przechodzi się do przedsionka, gdzie znajdują się drzwi wyjściowe szer. 92 cm., bez progu, prowadzące na zewnątrz budynku - wyjście na taras, z możliwością zejścia na teren przyległego ogrodu przedszkolnego. Zejście na wprost po schodach w liczbie 4 stopni,  wys. stopnia 20 cm.; szer. stopnia 30 cm. Schody ułożone  z kostki zaopatrzone  w balustrady, pochwyty oddalone od ściany umieszczone na wys. 92 cm. W kierunku  na lewo  znajduje się niezadaszona  pochylnia o nachyleniu 15 stopni. Szerokość biegu pochylni 120 cm., długość pojedynczego odcinka 350 cm. umieszczone poręcze na wysokości 76 cm., wyższa poręcz 92 cm., średnica części chwytnej 5 cm. Brak oznaczenia fakturowego lub kolorystycznego spoczników. Z ogrodu prowadzi droga wyjścia chodnikiem ułożonym z kostki w kierunku furtki i bramy wjazdowej. Furtka wejścia dla rodziców otwierana jest za pomocą karty magnetycznej, na terenie ogrodu zamontowany słupek urządzenia. Furtka zamykana dodatkowo zasuwką zamontowaną na wysokości osoby dorosłej.  Wizualna tablica planu ewakuacyjnego jest czytelna i  znajduje się na ścianie w widocznym, łatwym do znalezienia miejscu. W przedszkolu funkcjonuje system dźwiękowego powiadamiania alarmowego. W budynku nie ma dodatkowego wyposażenia wspomagającego ewakuację osób z niepełnosprawnością. Brak windy dla celów ewakuacyjnych. Komunikacja dla pracowników kuchni i konserwatora pomiędzy poziomem kondygnacji budynku, a częścią gospodarczo – techniczną na poziomie piwnicy odbywa się wyłącznie za pośrednictwem schodów. Krawędzie czytelnie oznakowane farbą. Posiłki z kuchni przewożone przy wykorzystaniu windy pionu żywieniowego. Ewakuacja z budynku odbywa się poprzez wydzielone przeciwpożarowo dwie klatki schodowe. Droga ewakuacyjna oznakowana z użyciem symboli i odblasków.

Nasze Grupy

Grupa biedronki

Grupa I
Biedronki

Grupa motylki

Grupa II
Motylki

Grupa Żuczki

Grupa III
Żuczki

Grupa pszczolki

Grupa IV
Pszczółki

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook