• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • ikona resetu interlinii
 • ikona większej interlinii+
 • Kontrast:
 • ikona włączania kontrastu
 • ikona wyłączania kontrastu
 • Mapa strony:
 • ikona mapa strony

Organizację pracy każdej grupy w przedszkolu określa ramowy rozkład dnia. Na tej podstawie nauczyciele biorąc pod uwagę wiek i predyspozycję dzieci ustalają program zajęć poszczególnych oddziałów. Ramowy rozkład dnia uwzględnia zasady ochrony zdrowia, higieny oraz różnorodne formy aktywności niezbędne do prawidłowego rozwoju dzieci. Został przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej Przedszkola.

 RAMOWY ROZKŁAD DNIA PRZEDSZKOLA

6:30 - 8:15      SCHODZENIE SIĘ DZIECI

 • praca  indywidualna z dziećmi według stwierdzonych niedoborów, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań

 • zorganizowane zabawy integracyjne

 • spontaniczne zabawy dowolne i planowane w kącikach

 • indywidualne zajęcia specjalistyczno-terapeutyczne

 • ćwiczenia poranne, ogólnosprawnościowe zabawy ruchowe

 • organizacyjne czynności gospodarczo-higieniczne

8:30 - 9:00     ŚNIADANIE

 • przygotowanie do zajęć grupowych

9:15 - 10:15    ZORGANIZOWANE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE WIELOKIERUNKOWEJ AKTYWNOŚCI DZIECI POD KIERUNKIEM NAUCZYCIELA

10:15 - 10:25    DRUGIE ŚNIADANIE

10:25 - 11:40    POBYT DZIECI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

 • zabawy i ćwiczenia rekreacyjne w ogrodzie przedszkolnym

 • gry sprawnościowo - zręcznościowe

 • kierowane i samodzielne obserwacje,

 • eksperymenty przyrodnicze

 • prace społeczno - gospodarcze

 • spacery poza teren przedszkola

 • wycieczki tematyczne wg harmonogramu

11:40 - 12:00    PRZYGOTOWANIE DO OBIADU

 • czynności samoobsługowo - higieniczne

 • prace użyteczne dyżurów nakrywania do stołu

 • kształtowanie nawyków kulturalnych

12:00 - 12:30    OBIAD

12:30 - 14:30 ODPOCZYNEK POOBIEDNI W FORMIE LEŻAKOWANIA (gr I - 3-latki; gr II 3-4-latki) 

 ZAJĘCIA RELAKSACYJNO - KOMPENSACYJNE (gr III - 4-latki; gr IV - 5-latki)

 • zajęcia i zabawy relaksacyjne

 • zajęcia terapeutyczno - wyrównawcze

 • tematyczna praca indywidualna i w małych grupach pod kierunkiem nauczyciela

 • zajęcia dodatkowe

14:30 - 15:15   PODWIECZOREK

15:15 - 17:00   ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI 

 • swobodne zabawy i gry tematyczne według zainteresowań

 • zabawy i zajęcia integracyjne

 • zabawy i ćwiczenia ruchowo - sprawnościowe

 • praca indywidualno - wyrównawcza pod kierunkiem nauczyciela

 • pobyt w ogrodzie przedszkolnym.

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu może ulec niewielkiej modyfiikacji,  w zależności od aktualnej organizacji funkcjonowania przedszkola  oraz pory roku.

Nasze Grupy

Grupa biedronki

Grupa I
Biedronki

Grupa motylki

Grupa II
Motylki

Grupa Żuczki

Grupa III
Żuczki

Grupa pszczolki

Grupa IV
Pszczółki

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook