• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • ikona resetu interlinii
  • ikona większej interlinii+
  • Kontrast:
  • ikona włączania kontrastu
  • ikona wyłączania kontrastu
  • Mapa strony:
  • ikona mapa strony

Przedszkole Nr 217 przy ul. Szymanowskiego 4a w Warszawie jest placówką oświatową, prowadzoną przez Miasto Stołeczne Warszawa.
Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie.
Do przedszkola uczęszcza około 100 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w podziale na cztery oddziały przedszkolne według grup wiekowych. Każda z grup przedszkolnych liczy do 25 dzieci. W każdej grupie pracują po dwie osoby nauczycieli w systemie zmianowym.

ORGANIZACJA PRACY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021:

* Grupa pierwsza ,,Biedronki” (dzieci 3latki)

nauczyciele:   Katarzyna Marton, Joanna Walewska, Dorota Krakowska

                

* Grupa druga ,,Motylki” (dzieci 3-4latki)

nauczyciele:    Marta Święcicka, Ludwika Podleś, Magdalena Przybylska

                     

 * Grupa trzecia ,,Żuczki” (dzieci 4-5latki)

nauczyciele:   Marta Kanclerz, Joanna Walewska

                  

* Grupa czwarta ,,Pszczółki” (dzieci 5-6latki)

nauczyciele:   Edyta Jastrzębska, Honorata Szpocińska

                   

Nauczycielki pracują prowadząc grupę wiekową od 3 do 5-6latków. Poznają psychikę dziecka, przewidują jego reakcje w związku z pokonywaniem różnych trudności. Aranżują sytuacje nowych doświadczeń, eliminują napotkane trudności (szczególnie w trakcie  zajęć z zakresu edukacji matematycznej). W ramach zajęć organizowanych w naszej placówce tworzymy warunki korzystne dla rozwoju osobowości dziecka, ćwiczenia wytrwałości oraz silnej woli i poszukiwania rozwiązań. Zajęcia stanowią okazją rozbudzania ciekawości matematycznej i nie tylko. Przekazujemy pozytywne treści wychowawcze, aby dzieci w przyszłości potrafiły kochać, szanować i nie krzywdzić innych osób znajdujących się w ich bliskim otoczeniu. Kształtujemy umiejętości pogodzenia interesów własnego rozwoju, zdrowia i szczęścia z interesami oraz szczęściem innych. Dzieci w przedszkolu uczą się poprzez modelowanie, naśladowanie i wyciąganie wniosków własnych błędów i zachowań. Nauka tych złożonych umiejętności zajmuje dużo czasu stanowiąc proces, który zaczyna się już w przedszkolu, ale bynajmniej tutaj się nie  kończy. Uczymy szanowania własnych potrzeb oraz uwzględnienia potrzeb innych, rówieśników, jak również osób dorosłych.

Nasze Grupy

Grupa biedronki

Grupa I
Biedronki

Grupa motylki

Grupa II
Motylki

Grupa Żuczki

Grupa III
Żuczki

Grupa pszczolki

Grupa IV
Pszczółki

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook