• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • ikona resetu interlinii
  • ikona większej interlinii+
  • Kontrast:
  • ikona włączania kontrastu
  • ikona wyłączania kontrastu
  • Mapa strony:
  • ikona mapa strony

ETR Tekst łatwy doczytania 2   

Przedszkole 217 Warszawie usytuowane jest przy ul.Karola Szymanowskiego 4A,

1. Przedszkole zlokalizowane na parterze w wielorodzinnym, 3 piętrowym budynku mieszkalnym. Budynek usytuowany w głębi osiedla, nie ma bezpośredniego dostępu do ulicy.  Dojście pieszo  od ul. B. Brechta, ul. Harnasie, ul. Szymanowskiego, ul. Namysłowskiej, ul. Dąbrowszczaków Chodniki dla pieszych nie mają wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na trasie drogi przejścia dla pieszych  znajdują się podjaPrzedszkole 217 Warszawie usytuowany jest przy ul.Karola Szymanowskiego 4A,

2. Przedszkole zlokalizowane na parterze w wielorodzinnym, 3 piętrowym budynku mieszkalnym. Budynek usytuowany w głębi osiedla, nie ma bezpośredniego dostępu do ulicy.  Dojście pieszo  od ul. B. Brechta, ul. Harnasie, ul. Szymanowskiego, ul. Namysłowskiej, ul. Dąbrowszczaków Chodniki dla pieszych nie mają wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na trasie drogi przejścia dla pieszych  znajdują się podjazdy dla wózków i osób niepełnosprawnych o szer. 150 cm.

 

- Najbliższa stacja PKP - Dworzec Wileński w odległości ok. 800 m. Dojście na perony możliwe za pomocą schodów stałych, schodów  oraz pochylniami dla wózków i osób niepełnosprawnych.

- Najbliższa Stacja Metra -„Dworzec Wileński” (ul. Solidarności 3), odległość ok. 800 m. Zejście za pomocą schodów lub windą na poziom -1; droga przejściem podziemnym, dojście na  peron stacji schodami, schodami ruchomymi lub windą. Kierunek odjazdów ul. Trocka i ul. Księcia Janusza.

- Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się przy skrzyżowaniu ulic Plac Hallera, i Dąbrowszczaków.

3. Przystanek: Plac Hallera 08 (d. Dąbrowszczaków) znajduje się w odległości 200 m. Dojście do przystanku oznaczonym przejściem dla pieszych. Brak sygnalizacji świetlnej.

- Odjazd autobusu  linii: 135 → PKP Olszynka Grochowska; 162→  EC Siekierki; 166 → Osiedle Kabaty/Kabaty Stop; 170 → Elsnerów; 212 → Os. Targówek; 338 → Utrata;

4.Przystanek: Plac Hallera 07 (d. Dąbrowszczaków) znajduje się w odległości 250 m. Dojście do przystanku oznaczonym przejściem dla pieszych. Brak sygnalizacji świetlnej.

- Odjazd autobusu  linii: 135, 162, 166, 212, 388 → Plac Hallera; 170 → Rondo Starzyńskiego;

5.Najbliższy przystanek tramwajowy znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej i Plac Hallera, w odległości ok. 500 m. Dojście do przystanku oznaczonym przejściem dla pieszych. Posiada sygnalizacją świetlną. Brak sygnalizacji dźwiękowej.

Przystanek: Plac Hallera 04

- Odjazd tramwaju  linii: 6 → Metro Młociny; 20 → Żerań FSO; 28 → Piaski

◦ Przystanek: Plac Hallera 03

- Odjazdy tramwaju  linii: 6 → Metro Młociny; 20 → Żerań FSO; 28 → Piaski

6. Przystanek tramwajowy na ul. 11 Listopada, w odległości ok. 500 m. Dojścia do przystanków oznaczonym przejściem dla pieszych. Posiadają sygnalizację świetlną. Brak sygnalizacji dźwiękowej.

Przystanek: Inżynierska 03

-Odjazd tramwaju  linii: 3 → Gocławek; 4 → Wyścigi; 23 → Nowe Bemowo; 25 → Banacha

 Przystanek: Inżynierska 04

- Odjazd tramwaju  linii: 3 → Annopol; 4 → Żerań Wschodni, ; 23 → Czynszowa; 25 → Annopol

7. Najbliższe miejsce parkingowe / oznaczenia miejsc dla osób niepełnosprawnych:  Bezpłatne miejsca parkingowe w rejonie budynku mało dostępne. Brak oznakowanych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Wyznaczona strefa parkowania płatnego w godz. 8-20 przy/ na chodniku wzdłuż jezdni ul. Szymanowskiego

Najbliższy postój taksówe

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie:   https://www.wtp.waw.pl/

8. Wejście do budynku:

Wejście główne zadaszone, w sąsiedztwie 4 klatek schodowych dla mieszkańców znajduje się centralnie pośrodku budynku. Łatwość zlokalizowania przez osoby słabo widzące. Bezpośrednie dojście do budynku chodnikiem ułożonym z  kostki.  Do wejścia prowadzą 4 stopnie schodów; wys. stopnia 20 cm.; szer. stopnia 30 cm. Schody zaopatrzone są  w balustrady, pochwyty oddalone od ściany umieszczone na wys. 92 cm.   Na prawo znajduje się niezadaszona  pochylnia, nachylenie 15 stopni. Szerokość biegu pochylni 120 cm., długość pojedynczego odcinka 350 cm., szer. spocznika 165 cm., długość spocznika 255 cm. umieszczone poręcze na wysokości 76 cm., wyższa poręcz 92 cm., średnica części chwytnej 5 cm., oddalenie od ściany 7 cm. Brak oznaczenia fakturowego lub kolorystycznego spoczników. Drzwi wejściowe szer. 92 cm., wys. progu wejściowego 2 cm. Po lewej stronie drzwi na ścianie umieszczony dzwonek.

- Brak możliwości manewrowania wózkiem o wymiarach 150x150. Na elewacji budynku po prawej stronie drzwi zamieszczona tablica z widocznym numerem i adresem przedszkola. Przestronny, szeroki  hol wejściowy, bez oznakowania dotykowego na posadzce.

- Brak pętli indukcyjnej systemu wspomagającego osoby słabosłyszące, korzystające z aparatów słuchowych. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich. Po bokach przy ścianie znajdują się kolumny. Brak tłumacza  PJM. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania, czy informacji w języku migowym lub angielskim. Brak rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób dotykowy lub głosowy.

- Możliwy jest wstęp z psem asystującym do części głównej holu.

-Brak ogólnodostępnej toalety dla osób z niepełnosprawnością. Po lewej stronie holu pokój przeznaczony dla  kierownika gospodarczego i sekretarki.  Z centralnej części holu po jego  prawej i po lewej stronie prowadzi  korytarz stanowiący drogę dojścia do szatni i sal zajęć dla dzieci, sali gimnastycznej łazienek dziecięcych, łazienek dla personelu i pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych na zmywalnie. Część budynku po lewej stronie korytarza przeznaczona dla dzieci młodszych. Część budynku po prawej stronie korytarza przeznaczona dla dzieci starszych. Dostęp do gabinetu dyrektora przedszkola z korytarza w  części  na prawo oznaczony cyfrą  z numerem 7.

- Dostęp do gabinetu logopedy/ psychologa  korytarzem na lewo z holu oznaczone numerem. Wewnątrz budynku brak obecności schodów użytkowanych przez dzieci, rodziców i innych klientów placówki. Brak windy. Wszystkie sale zajęć, gabinety, łazienki i inne pomieszczenia dla dzieci i interesantów znajdują się na poziomie tej samej kondygnacji. Wejścia do pomieszczeń  oznakowane są cyframi. Dodatkowo zamocowane na ścianie obok  drzwi wejścia do sal oraz na drzwiach czytelne, kolorowe tabliczki obrazków stanowiących symbol dla nazwy grupy dzieci. Analogicznie symbole obrazkowe nazwy grupy zamontowane są na ścianie przed wejściem do szatni dla dzieci. W przedszkolu są 4 sale zajęć dla dzieci, 2 szatnie i  2 łazienki przeznaczone oddzielnie dla młodszych i dla dzieci starszych wraz  z przylegającą  częścią toalet,  1 pomieszczenie sali gimnastycznej, 2 zmywalnie naczyń, 2 łazienki i szatnia dla personelu. Pomieszczenia kuchni, obieralni ziemniaków, magazyny żywieniowe, gospodarcze, szatnia dla pracowników kuchni i pomieszczenie techniczne dla konserwatora usytuowane są w części stanowiącej piwnicę budynku, na poziomie -1. Z korytarza części po lewej stronie przechodzi się do przedsionka, gdzie znajdują się drzwi wyjściowe szer. 92 cm., bez progu, prowadzące na zewnątrz budynku - wyjście na taras, z możliwością zejścia na teren przyległego ogrodu przedszkolnego. Zejście na wprost po schodach w liczbie 4 stopni,  wys. stopnia 20 cm.; szer. stopnia 30 cm. Schody ułożone  z kostki zaopatrzone  w balustrady, pochwyty oddalone od ściany umieszczone na wys. 92 cm. W kierunku  na lewo  znajduje się niezadaszona  pochylnia o nachyleniu 15 stopni. Szerokość biegu pochylni 120 cm., długość pojedynczego odcinka 350 cm. umieszczone poręcze na wysokości 76 cm., wyższa poręcz 92 cm., średnica części chwytnej 5 cm

- Brak oznaczenia fakturowego lub kolorystycznego spoczników.

- Z ogrodu prowadzi droga wyjścia chodnikiem ułożonym z kostki w kierunku furtki i bramy wjazdowej. Furtka wejścia dla rodziców otwierana jest za pomocą karty magnetycznej, na terenie ogrodu zamontowany słupek urządzenia. Furtka zamykana dodatkowo zasuwką zamontowaną na wysokości osoby dorosłej.  Wizualna tablica planu ewakuacyjnego jest czytelna i  znajduje się na ścianie w widocznym, łatwym do znalezienia miejscu. W przedszkolu funkcjonuje system dźwiękowego powiadamiania alarmowego. W budynku nie ma dodatkowego wyposażenia wspomagającego ewakuację osób z niepełnosprawnością. Brak windy dla celów ewakuacyjnych. Komunikacja dla pracowników kuchni i konserwatora pomiędzy poziomem kondygnacji budynku, a częścią gospodarczo – techniczną na poziomie piwnicy odbywa się wyłącznie za pośrednictwem schodów. Krawędzie czytelnie oznakowane farbą. Posiłki z kuchni przewożone przy wykorzystaniu windy pionu żywieniowego. Ewakuacja z budynku odbywa się poprzez wydzielone przeciwpożarowo dwie klatki schodowe. Droga ewakuacyjna oznakowana z użyciem symboli i odblasków.zdy dla wózków i osób niepełnosprawnych o szer. 150 cm.

- Najbliższa stacja PKP - Dworzec Wileński w odległości ok. 800 m. Dojście na perony możliwe za pomocą schodów stałych, schodów  oraz pochylniami dla wózków i osób niepełnosprawnych.

- Najbliższa Stacja Metra -„Dworzec Wileński” (ul. Solidarności 3), odległość ok. 800 m. Zejście za pomocą schodów lub windą na poziom -1; droga przejściem podziemnym, dojście na  peron stacji schodami, schodami ruchomymi lub windą. Kierunek odjazdów ul. Trocka i ul. Księcia Janusza.

- Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się przy skrzyżowaniu ulic Plac Hallera, i Dąbrowszczaków.

2. Przystanek: Plac Hallera 08 (d. Dąbrowszczaków) znajduje się w odległości 200 m. Dojście do przystanku oznaczonym przejściem dla pieszych. Brak sygnalizacji świetlnej.

- Odjazd autobusu  linii: 135 → PKP Olszynka Grochowska; 162→  EC Siekierki; 166 → Osiedle Kabaty/Kabaty Stop; 170 → Elsnerów; 212 → Os. Targówek; 338 → Utrata;

3.Przystanek: Plac Hallera 07 (d. Dąbrowszczaków) znajduje się w odległości 250 m. Dojście do przystanku oznaczonym przejściem dla pieszych. Brak sygnalizacji świetlnej.

- Odjazd autobusu  linii: 135, 162, 166, 212, 388 → Plac Hallera; 170 → Rondo Starzyńskiego;

4.Najbliższy przystanek tramwajowy znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej i Plac Hallera, w odległości ok. 500 m. Dojście do przystanku oznaczonym przejściem dla pieszych. Posiada sygnalizacją świetlną. Brak sygnalizacji dźwiękowej.

Przystanek: Plac Hallera 04

- Odjazd tramwaju  linii: 6 → Metro Młociny; 20 → Żerań FSO; 28 → Piaski

◦ Przystanek: Plac Hallera 03

- Odjazdy tramwaju  linii: 6 → Metro Młociny; 20 → Żerań FSO; 28 → Piaski

5. Przystanek tramwajowy na ul. 11 Listopada, w odległości ok. 500 m. Dojścia do przystanków oznaczonym przejściem dla pieszych. Posiadają sygnalizację świetlną. Brak sygnalizacji dźwiękowej.

Przystanek: Inżynierska 03

-Odjazd tramwaju  linii: 3 → Gocławek; 4 → Wyścigi; 23 → Nowe Bemowo; 25 → Banacha

 Przystanek: Inżynierska 04

- Odjazd tramwaju  linii: 3 → Annopol; 4 → Żerań Wschodni, ; 23 → Czynszowa; 25 → Annopol

6. Najbliższe miejsce parkingowe / oznaczenia miejsc dla osób niepełnosprawnych:  Bezpłatne miejsca parkingowe w rejonie budynku mało dostępne. Brak oznakowanych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Wyznaczona strefa parkowania płatnego w godz. 8-20 przy/ na chodniku wzdłuż jezdni ul. Szymanowskiego

Najbliższy postój taksówe

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie:  https://www.wtp.waw.pl/

7. Wejście do budynku:

Wejście główne zadaszone, w sąsiedztwie 4 klatek schodowych dla mieszkańców znajduje się centralnie pośrodku budynku. Łatwość zlokalizowania przez osoby słabo widzące. Bezpośrednie dojście do budynku chodnikiem ułożonym z  kostki.  Do wejścia prowadzą 4 stopnie schodów; wys. stopnia 20 cm.; szer. stopnia 30 cm. Schody zaopatrzone są  w balustrady, pochwyty oddalone od ściany umieszczone na wys. 92 cm.   Na prawo znajduje się niezadaszona  pochylnia, nachylenie 15 stopni. Szerokość biegu pochylni 120 cm., długość pojedynczego odcinka 350 cm., szer. spocznika 165 cm., długość spocznika 255 cm. umieszczone poręcze na wysokości 76 cm., wyższa poręcz 92 cm., średnica części chwytnej 5 cm., oddalenie od ściany 7 cm. Brak oznaczenia fakturowego lub kolorystycznego spoczników. Drzwi wejściowe szer. 92 cm., wys. progu wejściowego 2 cm. Po lewej stronie drzwi na ścianie umieszczony dzwonek.

- Brak możliwości manewrowania wózkiem o wymiarach 150x150. Na elewacji budynku po prawej stronie drzwi zamieszczona tablica z widocznym numerem i adresem przedszkola. Przestronny, szeroki  hol wejściowy, bez oznakowania dotykowego na posadzce.

- Brak pętli indukcyjnej systemu wspomagającego osoby słabosłyszące, korzystające z aparatów słuchowych. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich. Po bokach przy ścianie znajdują się kolumny. Brak tłumacza  PJM. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania, czy informacji w języku migowym lub angielskim. Brak rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób dotykowy lub głosowy.

- Możliwy jest wstęp z psem asystującym do części głównej holu.

-Brak ogólnodostępnej toalety dla osób z niepełnosprawnością. Po lewej stronie holu pokój przeznaczony dla  kierownika gospodarczego i sekretarki.  Z centralnej części holu po jego  prawej i po lewej stronie prowadzi  korytarz stanowiący drogę dojścia do szatni i sal zajęć dla dzieci, sali gimnastycznej łazienek dziecięcych, łazienek dla personelu i pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych na zmywalnie. Część budynku po lewej stronie korytarza przeznaczona dla dzieci młodszych. Część budynku po prawej stronie korytarza przeznaczona dla dzieci starszych. Dostęp do gabinetu dyrektora przedszkola z korytarza w  części  na prawo oznaczony cyfrą  z numerem 7.

- Dostęp do gabinetu logopedy/ psychologa  korytarzem na lewo z holu oznaczone numerem. Wewnątrz budynku brak obecności schodów użytkowanych przez dzieci, rodziców i innych klientów placówki. Brak windy. Wszystkie sale zajęć, gabinety, łazienki i inne pomieszczenia dla dzieci i interesantów znajdują się na poziomie tej samej kondygnacji. Wejścia do pomieszczeń  oznakowane są cyframi. Dodatkowo zamocowane na ścianie obok  drzwi wejścia do sal oraz na drzwiach czytelne, kolorowe tabliczki obrazków stanowiących symbol dla nazwy grupy dzieci. Analogicznie symbole obrazkowe nazwy grupy zamontowane są na ścianie przed wejściem do szatni dla dzieci. W przedszkolu są 4 sale zajęć dla dzieci, 2 szatnie i  2 łazienki przeznaczone oddzielnie dla młodszych i dla dzieci starszych wraz  z przylegającą  częścią toalet,  1 pomieszczenie sali gimnastycznej, 2 zmywalnie naczyń, 2 łazienki i szatnia dla personelu. Pomieszczenia kuchni, obieralni ziemniaków, magazyny żywieniowe, gospodarcze, szatnia dla pracowników kuchni i pomieszczenie techniczne dla konserwatora usytuowane są w części stanowiącej piwnicę budynku, na poziomie -1. Z korytarza części po lewej stronie przechodzi się do przedsionka, gdzie znajdują się drzwi wyjściowe szer. 92 cm., bez progu, prowadzące na zewnątrz budynku - wyjście na taras, z możliwością zejścia na teren przyległego ogrodu przedszkolnego. Zejście na wprost po schodach w liczbie 4 stopni,  wys. stopnia 20 cm.; szer. stopnia 30 cm. Schody ułożone  z kostki zaopatrzone  w balustrady, pochwyty oddalone od ściany umieszczone na wys. 92 cm. W kierunku  na lewo  znajduje się niezadaszona  pochylnia o nachyleniu 15 stopni. Szerokość biegu pochylni 120 cm., długość pojedynczego odcinka 350 cm. umieszczone poręcze na wysokości 76 cm., wyższa poręcz 92 cm., średnica części chwytnej 5 cm

- Brak oznaczenia fakturowego lub kolorystycznego spoczników.

- Z ogrodu prowadzi droga wyjścia chodnikiem ułożonym z kostki w kierunku furtki i bramy wjazdowej. Furtka wejścia dla rodziców otwierana jest za pomocą karty magnetycznej, na terenie ogrodu zamontowany słupek urządzenia. Furtka zamykana dodatkowo zasuwką zamontowaną na wysokości osoby dorosłej.  Wizualna tablica planu ewakuacyjnego jest czytelna i  znajduje się na ścianie w widocznym, łatwym do znalezienia miejscu. W przedszkolu funkcjonuje system dźwiękowego powiadamiania alarmowego. W budynku nie ma dodatkowego wyposażenia wspomagającego ewakuację osób z niepełnosprawnością. Brak windy dla celów ewakuacyjnych. Komunikacja dla pracowników kuchni i konserwatora pomiędzy poziomem kondygnacji budynku, a częścią gospodarczo – techniczną na poziomie piwnicy odbywa się wyłącznie za pośrednictwem schodów. Krawędzie czytelnie oznakowane farbą. Posiłki z kuchni przewożone przy wykorzystaniu windy pionu żywieniowego. Ewakuacja z budynku odbywa się poprzez wydzielone przeciwpożarowo dwie klatki schodowe. Droga ewakuacyjna oznakowana z użyciem symboli i odblasków.

Nasze Grupy

Grupa biedronki

Grupa I
Biedronki

Grupa motylki

Grupa II
Motylki

Grupa Żuczki

Grupa III
Żuczki

Grupa pszczolki

Grupa IV
Pszczółki

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook